Polish

Różne Sposoby Naprawy Wersji Demonstracyjnej Winsock

Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Kliknij tutaj, aby naprawić typowe błędy komputera i zoptymalizować system.

Z sekretami rozwiązywania problemów należy zapoznać się, gdy otrzymasz kod błędu winsock demo.Winsock2. Plik nagłówkowy m zawiera większość funkcji, domów i definicji Winsock. Ws2tcpip. l Plik znacznika h2 zawiera nowe definicje zawarte w kilku protokołach WinSock dla dodatku TCP/IP, który składa się z nowych funkcji oprócz obecnych struktur używanych do uzyskiwania lokalizacji IP.

Czy nie możesz teraz osiągnąć tego hobby?